Uit onderzoeken blijk dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding hanteert in de arbeidsovereenkomst. Meestal als standaardclausule. Het beding verbiedt de werknemer om na het einde van het contract soortgelijke werkzaamheden uit te voeren bij een ander bedrijf of als ondernemer. Hierbij is het doel van de werkgever om zijn bedrijfsbelangen te beschermen zoals bedrijfsgeheimen en zakelijke relaties. Vaak heeft de werknemer echter helemaal geen toegang tot zulke bedrijfsgeheimen. Het is ook gebleken dat veel werkgevers het concurrentiebeding gebruiken om schaars personeel vast te houden waarvoor het concurrentiebeding niet is bedoeld. In een brief van 2 juni 2023 aan de Tweede Kamer heeft Minister van Gennip aangekondigd dat zij het concurrentiebeding wil hervormen. De Minister wil het nodeloos gebruik van het concurrentiebeding voorkomen zodat de arbeidsmobiliteit niet onnodig wordt geremd. De Minister wil de volgende wijzigingen uitwerken in een wetsvoorstel: 

– het concurrentiebeding wettelijk beperken in duur.
– bij het overeenkomen van een concurrentiebeding moet het geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd.
– de werkgever moet in contracten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten).
– als de werkgever het concurrentiebeding inroept dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen. Die vergoeding bedraagt een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.

Op 13 februari 2024 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in de hervormingsplannen op te nemen dat een concurrentiebeding nietig is als het is overeengekomen met een werknemer die minder verdient dan anderhalf keer modaal salaris (periodeloon + vakantietoeslag + vaste uitkeringen) bij een voltijds dienstverband.

Als dit wetsvoorstel daadwerkelijk wordt ingediend en aangenomen door Eerste en Tweede Kamer dan zal de werkgever minder vaak geldig een concurrentiebeding kunnen sluiten. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

NL