De onbereikbare werknemer

Er zijn werknemers die het niet zo nauw nemen met de voor hen geldende regels bij ziekte. Nemen wij een voorbeeld uit de praktijk. Het is een mooie zomerochtend met een flinke bries. Werknemer weet wel beter dan zich in de file storten richting zijn werk. Hij pakt...

Lees meer

Werkgever moet betalen voor concurrentiebeding

Op 4 maart 2024 heeft Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Wetsvoorstel ter hervorming van het concurrentiebeding ter internetconsultatie gepubliceerd. In onze vorige Informatiebrief informeerden wij u al dat de Minister de regels voor het...

Lees meer

Ontslag van werknemer zonder WIA beslissing

Na 88 weken ziekte kan de zieke werknemer een WIA uitkering aanvragen. Het UWV dient in principe binnen 8 weken na ontvangst van de WIA aanvraag een beslissing te nemen. De beslistermijn kan verlengd worden, maar het UWV dient te werknemer hierover schriftelijk te...

Lees meer
NL