Na 88 weken ziekte kan de zieke werknemer een WIA uitkering aanvragen. Het UWV dient in principe binnen 8 weken na ontvangst van de WIA aanvraag een beslissing te nemen. De beslistermijn kan verlengd worden, maar het UWV dient te werknemer hierover schriftelijk te informeren. Het UWV heeft nog steeds een groot tekort aan verzekeringsartsen waardoor de WIA beslissing vaak niet tijdig worden genomen.

De werkgever moet werknemer tijdens ziekte gedurende 104 weken het loon doorbetalen. In geval van een loonsanctie door UWV worden de loondoorbetalingsverplichting en het opzegverbod tijdens ziekte verlengd met maximaal 52 weken. Het UWV kan geen loonsanctie meer opleggen als de termijn van 104 weken is verstreken en de WIA aanvraag tijdig is gedaan. Er is geen sprake meer van een opzegverbod bij ziekte als de genoemde termijn van 104 weken is verstreken, de WIA uitkering tijdig is aangevraagd en geen loonsanctie is toegekend. Kan de werkgever in zo’n geval zonder WIA beslissing overgaan tot ontslag van de werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Het antwoord is ja. Bijvoorbeeld als de werkgever met werknemer overeenstemming kan bereiken over een vaststellingsovereenkomst. Soms wil de werknemer geen vaststellingsovereenkomst tekenen omdat nog geen WIA beslissing is ontvangen. In dat geval is het mogelijk om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. De werkgever moet de ontslagaanvraag zonder WIA beslissing op andere wijze onderbouwen. Naast een verklaring van de bedrijfsarts moet de werkgever in ieder geval informatie verstrekken over het verloop van de ziekte, de eerste ziektedag, het herstel (inzetbaarheid) en de verrichte re-integratieactiviteiten.

 

 

 

 

 

NL